Abschlusskonferenz des Projekts Klimagrün

Závěrečná konference projektu Klimatická zeleň

Abschlusskonferenz des Projekts Klimagrün

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

 Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

16. - 17. března / 16. - 17. März 2020

Spolkový dům Slavonice / Gemeinschaftshaus Slavonice

Kontakt a přihlášky / Kontakt & Registrierung

Martina Fišerová: martina.fiserova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 604 590 522

Martina Petrová: martina.petrova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 721 480 183 (v němčině / im Deutsch)

Registrace ve formuláři do 31. 1. 2020 / Registrierung im Formular bis 31. 1. 2020

 

Download Programmentwurf