Projekt Klimagrün verlängert bis Oktober 2020 + Abschlusskonferenz 29.-30. September 2020

titelbild_4.jpg

Závěrečná konference projektu Klimatická zeleň

Abschlusskonferenz des Projekts ATCZ142 Klimagrün

 

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

 Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

 

29. und 30. September 2020

Spolkový dům Slavonice / Gemeinschaftshaus Slavonice

Kontakt a přihlášky / Kontakt & Registrierung

 

Martina Fišerová: martina.fiserova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 604 590 522

Martina Petrová: martina.petrova@prirodnizahrada.eu, tel. +420 721 480 183 (v němčině / im Deutsch)

 

Program 1. dne / Programm des 1. Tages

 

Jazyky konference/Konferenzsprachen: NJ/ČJ DE/CZ

Moderace / Moderation: Martina Petrová a / und Christiane Hannauer

 

10:00 - 11:00              Příjezd / Eintreffen

 

10:30 - 10:50              Zasazení stromu klimatu / Pflanzung des Klimabaumes

 

11:00 - 11:45              Zahájení, přivítání a interview a stanoviska ke klimatické zeleni a prvkům pro ochranu půdy v ČR a v Dolním Rakousku a k projektu s příslušnými politickými zástupci regionů / Eröffnung, Begrüßung und Interview und Statement zu Klimagrün & Bodenschutzanlagen in CZ und NÖ mit den zuständigen politischen VertreterInnen der Regionen

 

 • Hynek Blažek, starosta města Slavonice / Bürgermeister Stadgemeinde Slavonice
 • Martin Eichtinger, radní Země Dolní Rakousko / Landesrat des Landes Niederösterreich
 • Petr Hýbler, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje / stellvertretender Hauptmann des Südmährischen Kreises
 • Pavel Hroch, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje / stellvertretender Hauptmann des Südböhmischen Kreises

11:45 - 13:00              Prezentace výsledků studií projektu / Präsentationen der Ergebnisse von Projektstudien

 • Karl Hillebrand, Studie „Standortangepasste Liste klimwandelangepasster Bäume"
 • Peter Strauβ, Ekosystémové služby prvků na ochranu půdy / Ökosystemdienstleistungen von Bodenschutzanlagen
 • Jaroslav Šíma, krajinářský architekt / Landschaftsplaner - Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny / Geeignete Pflanzenarten für Grünräume im Hinblick auf ihre Fähigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen

 

13:00 - 14:00              Polední pauza s obědem / Mittagspause mit Mittagessen

 

14:00 - 15:00              Impulsní přednášky / Impulsvorträge           

 • Christophorus Ableidinger, Bioforschung Austria - Víceúčelové živé ploty - Ekologická a ekonomická hodnota pásů na ochranu proti větru / Mehrunutzungshecken - Ökologischer und ökonomischer Wert von Windschutzstreifen
 • Bohdan Lojka, Český spolek pro agrolesnictví / Tschechischer Verein für Agroforstwirtschaft - Co můžeme očekávat od agrolesnictví vČR? / Was können wir von der Agroforstwirtschaft in der Tsch. Republik erwarten?

 

15:00 - 15:15              Pauza na kávu / Kaffeepause

 

15:15 - 17:00              Aktivity a výstupy projektu, výhled do budoucna / Projektaktivitäten und -Outputs, Ausblick in die Zukunft

                                    Prezentace projektových partnerů / Präsentationen der Projektpartner

 • Denisa Pečínková, Jihomoravský kraj - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
 • Vít Hrdoušek, KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje, MAS Strážnicko - Sledování výsadeb projektu Klimatická zeleň - vhodnost druhů a jejich klimatický efekt / Beobachtung von Pflanzungen des Projekts Klimagrün - geeignete Pflanzenarten und deren klimatische Auswirkungen
 • Antonín Okénka, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
 • Christiane Hannauer, Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
 • Martina Liehl-Rainer, Natur im Garten - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
 • Erwin Slezak, Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde - Prezentace aktivit a výstupů projektu / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs
 • Tomáš Novák, KS NS MAS ČR Jihočeského kraje - Prezentace aktivit a výstupů projektu partnerů vrámci Jihočeského kraje / Präsentation der Projektaktivitäten und -Outputs der Partner im Rahmen des Südböhmischen Kreises - Jihočeský kraj, KS NS MAS Jihočeského kraje, Přírodní zahrada z.s.
 • Jan Pokorný, ENKI - Realizované a připravované vzdělávací programy pro školy, státní správu a samosprávu na témata vsouvislosti s klimatem / Bildungsprogramme für Schulen, staatliche Verwaltung und Selbstverwaltung in Umsetzung und in Vorbereitung zum Thema Klima & Co.

 

17:00                           Ukončení 1. dne akce, ubytování / Beendung des 1. Tages der Veranstaltung, Check-In

 

18.30                           Večeře v hotelu formou rautu / Abendessen im Hotel in Buffet-Form

 

Programu 2. dne / Programm des 2. Tages

 

Jazyky konference/Konferenzsprachen: NJ/ČJ DE/CZ

 

7.30 - 8.45                Snídaně, check-out z hotelu               

 

8.50                           Odjezd autobusem od hotelu

 

9:00 - 10:00              Exkurze po veřejné zeleni Slavonic /

          Exkursion zu den öffentlichen Grünräumen von Slavonice                                     

 

10:30 - 11:45           Exkurze do zahrady Mateřské školy ve Strmilově / Exkursion in den Schulgarten des Kindergartens in Strmilov

 

12:15 - 13:45           Exkurze do Bylinkové obce Mutišov s občerstvením / Exkursion ins Kräuterdorf Mutišov mit Jause

 

14:00                        Předpokládaný návrat autobusem do Slavonic a k hotelu                    

Doprava mezi obcemi může nezávisle od společné dopravy autobusem probíhat i vlastními auty. / Der Transport zu den Exkursionszielen kann unabhängig vonm gemeinsamen Transport mit dem Bus auch mit eigenen Autos erfolgen.